İmar Barışı Danışmanlığı

İmar kanununa aykırılığı bulunan yapınızın kayıt altına alınması işlemlerinde, BDK Danışmanlık olarak profesyonel hizmet ağlarımızla bireysel ve kurumsal müşterilerimize %100 müşteri memnuniyeti ile hizmet veriyoruz.

İmar barışı; mevzuata aykırı bölümleri veya katları bulunan yapılar, daha önce belirli sebeplerle kat mülkiyetini kuramamış binaların kayıt altına alınmasını amaçlıyor. Bu amaçla kilit isimlerle hızlı çözümlere, profesyonel ve güvenilir ellerle ulaşıyoruz. 

İMAR BARIŞI NEDİR ?

İmar Kanununa eklenen geçici madde ile TC tarihinin en kapsamlı imar barışı yürürlüğe girmiş oldu. İmar barışıyla birlikte, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız, ruhsata aykırı ve iskansız yapılar kayıt altına alınarak yasal hale getirilmesi mümkün hale geldi.

Böylece kayıt altına alınan yapılar, krediye uygun hale gelecek, bunlara elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin bağlanması mümkün olacak ve bu yapılar hakkındaki ceza ve yıkım kararları iptal edilecektir.

İmar barışı, yapı sahibinin beyanını esas almak suretiyle ruhsatsız, ruhsata aykırı veya iskansız yapının kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kayıt altına alınan yapı sahibine “yapı kayıt belgesi” verilir.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR ?

Yapının kayıt altına alınması ve yapı kayıt belgesi kavramları, imar barışıyla Türk hukukuna girmiş yeni kavramlardır. Yapı kayıt belgesi, imar mevzuatına aykırı yapılan yapının kayıt altına alındığını gösteren belge olarak tanımlanabilir. Yapı kayıt belgesi, yapı ruhsatı veya iskândan (yapı kullanma izninden) farklı bir belge olup bunlarla karıştırılmamalıdır.  Yapı sahibinin;

  • 31.10.2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara) başvurması, ve
  • Yapı kayıt bedelini 31.12.2018 tarihine kadar ödemesi halinde kendisine yapı kayıt belgesi verilir.

NASIL BAŞVURULUR ?

Yapı kayıt belgesi için e-devlet sisteminden kolayca başvuru yapılabileceği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının il müdürlüklerine bireysel olarak da müracaat edilebilir.

Yapı kayıt belgesi formu başvuru sahibinin beyanına uygun olarak doldurulur. Başvurunun ardından yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi üzerine yapı kayıt belgesi başvuru sahibine verilir.

İmar barışından yararlanmak üzere başvuru hakkı, yapı sahibine aittir. Yapıda birden fazla daire ve işyeri varsa yapının yapı kullanma izni (iskan) olup olmamasına göre bir ayrım yapılır:

i. İskanı olan yapılarda, her bir bağımsız bölüm maliki kendi bağımsız bölümünde yer alan ruhsata aykırılıklar hakkında başvuruda bulunabilir.

ii. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni (iskân) bulunmayan yapılarda yapı maliklerinden herhangi biri tüm yapıdaki ruhsatsız veya ruhsata aykırılıklar için müracaatta bulunabilir.