HydroHold İle Daha Verimli Hasatlar

HydroHold uygulanan alanda toprak yapısı gevşediği için, çapalama ortadan kalkar ve ya en aza indirgenir (sert topraklarda 1 2 defa çapalama gerektirir.) Toprak havalanır, güneş ışınları toprağa daha çok nüfus eder. Bu da toprak altındaki kök gelişimine katkı sağlar. Bu da bitkide verim artışına neden olur. Toprağı ve atmosferi kirletmez.

HydroHold toprak altına kayan suyu büyük ölçüde engeller. Kimyasal gübre kullanımını %75 azaltır. Olması gereken doğal şartları sağlar. Kök zararlılarına karşı mücadelede etkilidir. Toprakta herhangi bir kalıntı bırakmaz. Toksik etkisi yoktur. 

Nötr PH değerine sahip olan HydroHold, (7.16) Toprağın PH değerinide nötrleştirir. PH değerinin düşük veya yüksek olması topraktaki besin maddlerinin bitkilerce alımını etkilemektedir.

Fidanların, fidanlıktan dikim yerlerine nakli esnasında köklerin, güneş ve kurutucu rüzgarlardan etkilenmesine engel olur. Fidanların taşıma esnasında soğuktan, dondan ve sıcaktan korunmasını sağlar. Fidan nakli sırasında 1-4 hafta arası, sulamadan sevkiyat yapılabilir.