Rüzgar Türbini / Politika, Potansiyel

Sıfır maliyetle elektrik üreten bir cihaz ticari olarak yatırımcıya ne ifade eder? Mesela Rüzgar Türbini satışları hakkında kafanızda canlanan iş hacmi nedir? Peki yenilenebilir enerji piyasasında neler oluyor? Enerji sektörü nereye gidiyor biliyor musunuz? Gelin size hem BDK Enerji olarak firmamızın size sunduğu bayilik imkanlarından hem de yenilenebilir enerji sektörü ve rüzgar türbini ürünlerinden kısaca bahsedelim. Bu sayede, firmamızın bayisi olarak nasıl bir fayda sağlayacağınız konusunda da bir projeksiyon gerçekleştirmiş olacağız.

Öncelikle, enerji sektörü hakkında akıldan çıkarılmaması gereken bir nokta vardır ki, modern insan elektrik olmadan yaşayamaz. Hayatımızın her anında yoğun biçimde elektrik ve elektronik kullanmaktayız ki, gelecekte taşıtların da elektrikli hale geleceği hesaplanacak olursa, fosil yakıtlar yerine, yenilenebilir enerji üreticilerinin Arap şeyhlerini aratmayacak kadar zengin olabileceği yönünde tahminler yürütülebilir. Rüzgar Türbini, yenilenebilir enerji piyasasında esas oyuncudur. Zira Güneş enerjisi ile paylaştığı sektörde, dünyanın her yerinde he iklimde çalışabilme özelliği ile bir adım önde durmaktadır.  Ancak geleneksel rüzgar türbinlerinde fiziksel imkansızlıklar söz konusudur. Çok büyük olan bu araçların konuşlandırılması çoğu zaman imkansız olmakta ve bakım ve onarımı ciddi maliyetleri kapsamaktadır.

Türkiye’nin Enerji Politikası;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca;

Enerjinin, ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek ve sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde; zamanında, yeterli, güvenilir, rekabet edilebilir fiyatlardan, çevresel etkileri de göz önünde tutularak tüketiciye sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizin ana enerji politika ve stratejileri * :

 • Stratejik petrol ve doğal gaz depolama kapasitesinin arttırılması, 
 • Kaynak ve ülke çeşitlendirilmesi, 
 • Yerli kaynakların kullanımı ve geliştirilmesine öncelik verilmesi, 
 • Farklı teknolojilerin kullanımı, geliştirilmesi ve yerli üretimin artırılması, 
 • Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılması, 
 • Talep yönetiminin etkinleştirilmesi ve verimliliğin artırılması, 
 • Yakıt esnekliğinin artırılması (üretimde alternatif enerji kaynağı kullanımına olanak sağlanması), 
 • Orta Doğu ve Hazar petrol ve doğal gazının piyasalara ulaştırılması sürecine her aşamada katılım sağlanması, 
 • Enerji sektörünün, işleyen bir piyasa olarak şeffaflığı ve rekabeti esas alacak şekilde yapılandırılması, 
 • Bölgesel işbirliği projelerine katılım ve entegrasyon, 
 • Her aşamada çevresel etkileri göz önünde bulundurmak şeklinde özetlenmektedir.Bu ilkeler çerçevesinde, siyasi iktidarlar tarafından Avrupa Birliği’ne uyum ve enerji sektöründe piyasa mekanizmasının oluşturulmasına yönelik politikalara öncelik verilmiş; Elektrik, Doğal Gaz, Petrol, LPG Piyasalarına ilişkin Kanunlar (Piyasa Kanunları) yayımlanmış ve çok sayıda yasal düzenleme yapılmıştır **. 

Yerli kaynaklarımızdan üretilen enerji miktarındaki artışın enerji talebimizden daha düşük olması nedeniyle, net enerji ithalatımız 1990’daki 28,5 MTEP değerinden 2011’de 240,833 MTEP değerine ulaşmıştır***

Rüzgar enerjisi potansiyeli yaklaşık 160 TWh olarak tahmin edilmektedir. Bu enerji kaynaklarının maliyetleri oldukça azdır, yenilenebilir olduklarından dolayı tükenmezler ve konvansiyonel yakıtların aksine çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar****

Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 

Türkiye rüzgar bakımından zengin yöreleri olan bir ülkedir. 10 m yükseklikteki yıllık ortalama rüzgar hızı ve güç yoğunluğu açısından en yüksek değer 3,29 m/sn ve 51,91 W/m2 ile Marmara Bölgesi’nde saptanmıştır.

En düşük değer ise, 2,12 m/sn hız ve 13.19 W/m2 güç yoğunluğu ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Türkiye’nin %64,5’inde rüzgar enerjisi güç yoğunluğu 20 W/m2’yi aşmazken, %16,11’inde 30- 40 W/m2 arasında, %5,9’unda 50 W/m2’nin ve %0,08’inde de 100 W/m2’nin üzerindedir*****.

Türkiye’nin 48.000 MW’lik rüzgara dayalı elektrik üretim kapasitesinin, TÜREP verilerine göre işletmede olan bölümü 803,55 MW, ETBK verilerine göre inşa halindeki bölümü ise 1.000 MW’dir. Lisans verilen bütün projelerin toplamının 3.386.40 MW, başvurusu uygun bulunan projelerin ise 850,90 MW olduğu göz önüne alındığında, 48.000 MW’lik kapasitenin %88,8’inin de değerlendirmeyi beklediği görülmektedir******.

Bu şartları dikkate alan firmamız, Arşimet Rüzgar Türbini ürününü geliştirmiş ve tamamen yerli üretim olarak piyasaya sunmuştur. Çok daha kompakt bir tasarıma sahip olmakla birlikte daha verimli çalışan, daha az bakım gerektirip, çok daha estetik görünen ART, yenilenebilir enerji piyasasının yıldızı olarak bayilik imkanları ile sizleri beklemektedir. Gelecek dönemler içerisinde ciddi bir talep patlamasına gebe olan rüzgar türbini ve diğer ürünleri kapsayan yenilenebilir enerji sektöründe bayilik alarak, nesiller boyu devam edecek bir ticari faaliyete sahip olabilirsiniz.

 

 •  * TEİAŞ, (2007). “Enerji Sektöründe Durum Değerlendirmesi”, 27 Aralık 2012  < http://www.teias.gov.tr/ElektrikUretimPlani.aspx> 
   **Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, Türkkiye’nin Enerji Stratejisi Belgesi, s2, 28 Kasım 2012  <http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa>
 • ***DEK-TMK Türkiye Enerji Verileri Raporu, s36, 2012 
 • **** Gençoğlu,M.T.,Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi adlı makelesi, 2012, s21, <http://enerjipostasi.com/haber_resim/files/dosyalar/1319921457yenilenebilir%20enerji%20kaynaklar%C4%B1 n%C4%B1n%20%C3%B6nemi.pdf>
 •  *****Fırat Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ, Rüzgar Enerjisinin Önemi, Türkiye ve Dünya’daki Durumu, s6, 15 Ocak 2012 <http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt11/sayi1/001-026.pdf>
 • ******Elektrik Enerjisi Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu, s4, 27 Kasım 2012 < http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir.aspx>