Starlon HydroHold Faydaları

 • Kök sistemini her zaman ıslak ve nemli tutar.
 • Diğer sulama yöntemleri arasında kendi sınıfında benzersiz, çok verimli ve ekonomik bir sulama yöntemidir.
 • Su kaybı minimal düzeydedir. Düşük yağış alan bölgelerde bitki büyümesi için idealdir.
 • Toprağın su rezervlerini arttırır.
 • Bitkilere düzenli nemli ortam sağlar.  
 • Sıkıştırılmış toprakların havalanmasını sağlar.
 • Bitki besin elementlerinin kaybını önler.
 • Kurak bölgelerde bitki gelişmi için gerekli suyu sağlar.
 • Kuraklık, erozyon, çölleşme ve su kirliliğine karşı çevreyi korur.
 • Daha az sıklıkta sulama yapılır. daha az su tüketimi olur.
 • Tarımsal üretimi, mahsulü ve verimi maksimum seviyeye çeker.
 • Kayıp arazinin geri kazanımını sağlar.
 • Ekonomik geliri arttırır ve masrafları kısar.